Tłumaczenie z języka Polskiego na angielskiAktualnie strona znajduje się w konstrukcji czyli budowie. Już niedługo zapraszamy na konkretne otwarcie strony :) !!!

tłumaczenia językowe

Tłumaczenie różnych dokumentów

Oferujemy tłumaczenie naprawdę dużej ilości i rodzajów dokumentów oraz pism zwykłych, literackich i urzędowych.

Tłumaczenia bardziej teoretycznie

Tłumaczenie pisemne to (według naszej nieśmiertelnej i czasami omylnej wikipedii) interpretacja znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i stworzenie odpowiednika przekazującego to samo znaczenie w języku docelowym. Podczas tłumaczenia pisemnego należy wziąć pod uwagę m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, różne alfabety i systemy zapisu, idiomy itp. W rezultacie, jak zostało to uznane przynajmniej już w czasach tłumacza Marcina Lutra, najłatwiej tłumaczy się "na język, który zna się najlepiej", choć sama znajomość języka nie jest wystarczającą kompetencją do tłumaczenia.

Zapraszamy już niebawem

Tłumaczenia to przede wszystkim miłość do przekładu. Zapraszam niebawem, gdy strona będzie ukończona